En del av det naturliga kretsloppet

Hitta biogödsel

Biogas- och biogödselanläggningar i Sverige

Foto: Anna Hansson

År 2014 fanns det 35 samrötningsanläggningar i Sverige som producerar biogödsel och biogas. 

I dagsläget (mars 2016) har 19 av samrötningsanläggningarna kvalitetssäkrat sin biogödsel enligt SPCR 120, Certifierad återvinning. På Avfall Sveriges webbplats hittar du dessa anläggningar med länkar till information om anläggningarna och kontaktuppgifter.