En del av det naturliga kretsloppet

Hitta biogödsel

Biogas- och biogödselanläggningar i Sverige

Foto: Anna Hansson

År 2014 fanns det 35 samrötningsanläggningar i Sverige som producerar biogödsel och biogas. 

I dagsläget (mars 2016) har 19 av samrötningsanläggningarna kvalitetssäkrat sin biogödsel enligt SPCR 120, Certifierad återvinning. På RISE:s hemsida hittar du dessa anläggningar med länkar till information om anläggningarna och kontaktuppgifter.