En del av det naturliga kretsloppet

Vad säger livsmedelsindustrin?

Vad säger livsmedelsindustrin om biogödsel?

Branschföreträdare och intressenter

Branschföreningar och uppköpares syn på biogödsel beror på vilka råvaror som rötas i biogasanläggningen. Idag godkänns biogödsel från anläggningar som är certifierade enligt SPCR 120 av t ex LRF Mjölk, Svenska Kvarnföreningen och Svensk Fågel liksom uppköpare som Nordic Sugar och Lantmännen, beroende på kontrakt. 

IP Sigill

IP Sigill godkänner SPCR 120 certifierad biogödsel under vissa förutsättningar. Förutom att en kadmiumbalans för gården måste göras finns det vissa restriktioner. Spridning får ske till spannmål och potatis men inte till grödor som äts råa. För konservärter krävs en odlingssäsong mellan spridning och odling. Spridning på vall är möjlig, men vallskörd får ske först efter tre veckor och bete sex veckor efter spridning, vilket är samma som lagstiftningen kring animaliska biprodukter. Det finns ett undantag från certifiering enligt SPCR 120, vilket är i de fall biogödseln kommer från en biogasanläggning som enbart rötar stallgödsel eller grödor från den egna gården eller närliggande gårdar.

Lantmännen 

Biogödsel som uppfyller kraven enligt SPCR 120 får användas i standardsortimentet enligt Lantmännens restproduktpolicy. Systemet ska omfatta arbetssättet i hela produktionsprocessen fram till leverans och spridning av slutlig produkt. Att detta sker på ett korrekt sätt ska verifieras av ackrediterad tredje part enligt SS-EN 45011/45012. 

Mottagaren av restprodukten ska försäkra sig om att denna är certifierad genom att erhålla ett godkänt verifikat från leverantören av den aktuella restprodukten.  

Övrig spannmålshandel 

Inom övrig spannmålshandel får certifierad biogödsel oftast användas i bassortimentet.