En del av det naturliga kretsloppet

Faktablad om biogödsel

Faktablad om biogödsel

Faktabladen om biogödsel togs fram av Hushållningssällskapet 2013. Författarna till de olika artiklarna är Anette Bramstorp, HIR Malmöhus, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord, Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland och Magnus Melin, Växa Halland. 

Materialet är finansierat av Region Skåne, BIOGASSYS (Life+), Biogas Syd, Avfall Sverige, Kristianstads Biogas, Lunds Energikoncernen AB, NSR, Sysav Utveckling och HIR Malmöhus.

Observera att uppgifter om t ex regelverk kan ha ändrats sedan faktabladen togs fram. Kontrollera därför alltid aktuellt regelverk. Under respektive avsnitt finns direktlänkar till ansvariga myndigheter.