En del av det naturliga kretsloppet

Ett säkert gödselmedel

För certifierad biogödsel ställs det krav i hela kedjan, från inkommande råvaror till utgående biogödsel. Biogödseln som levereras till kund ska följas av en innehållsdeklaration som bl a visar att gränsvärdena för metaller och andra oönskade ämnen inte överskrids.

Läs mer

Anläggningar med certifierad biogödsel eller kompost

Är du intresserad av att leverera eller använda certifierad biogödsel eller kompost? I dagsläget har 19 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och en kompostanläggning certifikat enligt SPCR 152. Du hittar hela listan på Avfall Sveriges hemsida.

Läs mer!

Biogödsel - en naturlig del i lantbruket

- Min upplevelse är att biogödsel jag använder möter grödornas behov på ett bättre sätt än tidigare! Jonas Runevad på gården Li i Abildt utanför Falkenberg bedriver integrerad slaktsvinsproduktion och brukar ca 180 ha åkermark. Sedan 2007 har han använt biogödsel i lantbruket.

Läs mer