En del av det naturliga kretsloppet

Temadag: Biologisk återvinning

Välkommen till Avfall Sveriges temadag om aktuella frågor och projekt inom biologisk återvinning som hålls i Linköping den 11 oktober. Temadagen ger ett axplock av några av de mest aktuella frågorna kopplat till biologisk återvinning. Det kommer också att finnas utrymme för nätverkande och diskussion om framtida forsknings- och utvecklingsbehov.

Läs mer och anmäl dig här!

Ett säkert gödselmedel

För certifierad biogödsel ställs det krav i hela kedjan, från inkommande råvaror till utgående biogödsel. Biogödseln som levereras till kund ska följas av en innehållsdeklaration som bl a visar att gränsvärdena för metaller och andra oönskade ämnen inte överskrids.

Läs mer

Skandinavisk Biogaskonferens 8-9 november

Välkommen till Skandinavisk Biosgaskonferens 2017 den 8-9 november i KulturCenter Limfjord i Skive, Danmark. Det blir två riktigt intressanta dagar fyllda med inspiration, utställare, match-making, studieresa och nätverkande med aktörer från hela biogasens värdekedja.

Läs mer!

Anläggningar med certifierad biogödsel eller kompost

Är du intresserad av att leverera eller använda certifierad biogödsel eller kompost? I dagsläget har 19 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och en kompostanläggning certifikat enligt SPCR 152. Du hittar hela listan på Avfall Sveriges hemsida.

Läs mer!