En del av det naturliga kretsloppet

Temadag: Biologisk återvinning

Välkommen till Avfall Sveriges temadag om aktuella frågor och projekt inom biologisk återvinning som hålls i Linköping den 11 oktober. Temadagen ger ett axplock av några av de mest aktuella frågorna kopplat till biologisk återvinning. Det kommer också att finnas utrymme för nätverkande och diskussion om framtida forsknings- och utvecklingsbehov.

Läs mer och anmäl dig här!

Ett säkert gödselmedel

För certifierad biogödsel ställs det krav i hela kedjan, från inkommande råvaror till utgående biogödsel. Biogödseln som levereras till kund ska följas av en innehållsdeklaration som bl a visar att gränsvärdena för metaller och andra oönskade ämnen inte överskrids.

Läs mer

Från matavfall till åkermark

I en biogasanläggning kan flera sorters råvaror rötas som t ex matavfall och gödsel i syfte att producera biogödsel och biogas. Biogödsel innehåller alla de näringsämnen som finns i den inkommande råvaran och sluter därmed kretsloppet mellan stad och land samt minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Läs mer