En del av det naturliga kretsloppet

Marknadens bästa organiska gödselmedel

Biogödsel är ett organiskt gödselmedel som tillför jorden både lättillgängliga och långtidsverkande växtnäringsämnen samtidigt som mullhalten bibehålls.

Läs mer

Ett säkert gödselmedel

För certifierad biogödsel ställs det krav i hela kedjan, från inkommande råvaror till utgående biogödsel. Biogödseln som levereras till kund ska följas av en innehållsdeklaration som bl a visar att gränsvärdena för metaller och andra oönskade ämnen inte överskrids.

Läs mer

Från matavfall till åkermark

I en biogasanläggning kan flera sorters råvaror rötas som t ex matavfall och gödsel i syfte att producera biogödsel och biogas. Biogödsel innehåller alla de näringsämnen som finns i den inkommande råvaran och sluter därmed kretsloppet mellan stad och land samt minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Läs mer