En del av det naturliga kretsloppet

Ett säkert gödselmedel

För certifierad biogödsel ställs det krav i hela kedjan, från inkommande råvaror till utgående biogödsel. Biogödseln som levereras till kund ska följas av en innehållsdeklaration som bl a visar att gränsvärdena för metaller och andra oönskade ämnen inte överskrids.

Läs mer

Vad är biogödsel?

Biogas- och biogödselproduktion hänger ihop. I en biogasanläggning produceras dessa två produkter samtidigt genom att t ex gödsel, matavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin m.m. bryts ner under anaeroba (syrefria) förhållanden. Biogödseln kan med fördel användas som ett näringsrikt gödselmedel.

Läs mer

Biogödsel - en naturlig del i lantbruket

- Min upplevelse är att biogödsel jag använder möter grödornas behov på ett bättre sätt än tidigare! Jonas Runevad på gården Li i Abildt utanför Falkenberg bedriver integrerad slaktsvinsproduktion och brukar ca 180 ha åkermark. Sedan 2007 har han använt biogödsel i lantbruket.

Läs mer

Från matavfall till åkermark

I en biogasanläggning kan flera sorters råvaror rötas som t ex matavfall och gödsel i syfte att producera biogödsel och biogas. Biogödsel innehåller alla de näringsämnen som finns i den inkommande råvaran och sluter därmed kretsloppet mellan stad och land samt minskar behovet av importerad mineralgödsel.

Läs mer

Möjligheter till nya gödselprodukter

I en förstudie undersöks möjligheterna att producera nya gödselprodukter baserade på rötrester från biogasproduktionen. Rapporten beskriver nya forskningsresultat, ny teknik samt tips från Europeiska projekt som arbetar med liknade frågeställningar. Rapporten är skriven av Sara Bergström Nilsson

Ladda ner rapporten

Anläggningar med certifierad biogödsel eller kompost

Är du intresserad av att leverera eller använda certifierad biogödsel eller kompost? I dagsläget har 19 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och en kompostanläggning certifikat enligt SPCR 152. Du hittar hela listan på Avfall Sveriges hemsida.

Läs mer!