En del av det naturliga kretsloppet

Regler vid transport

Distribution med fordon och returtransporter

Hanteringen av animaliska biprodukter (ABP) och organiska gödselprodukter regleras av ABP-lagstiftningen. Förutsatt att ABP-material har använts i rötningsprocessen så påverkar ABP-förordningarna delar av distributionskedjan.

Anläggningar inom kategori A och B (större biogasanläggningar) som hanterar råvaror som regleras av ABP-lagstiftningen får inte använda samma fordon för transport av råvara till anläggningen och biogödsel ut från anläggningen om inte fordonet mellan ut- och inlastning genomgått utvändig rengöring och desinfektion. Behållare som används både för in- och uttransport måste även rengöras och desinfekteras invändigt. Ett undantag från dessa regler är när stallgödsel hämtas från en specifik gård och levereras till biogasanläggningen. Därefter kan fordonet fyllas med biogödsel och leverera tillbaka till samma gård.

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted

Biogödsel pumpas

Biogasanläggningen i Helsingborg pumpar idag ut delar av sin biogödsel i en drygt 10 km lång pipeline till externa lagringsbrunnar utanför staden.

20 000 m3 biogödsel transporteras på detta sätt och det sparar 2 250 mil lastbilstransporter per år.