Vegetabiliska råvaror

Försiktighetsprincipen gäller

För rena vegetabiliska restprodukter finns inga krav eller restriktioner, förutsatt att produkterna inte innehåller oönskade ämnen som begränsar biogödselns användbarhet. Här träder Miljöbalkens allmänna hänsynsregler in, vilket innebär att anläggningen bör kontrollera vad de ingående råvarorna innehåller och bedöma om det finns risker vid spridning på åkermark, t ex av tungmetaller eller andra oönskade ämnen.

Foto: Anna Hansson

Kvalitetssäkrad biogödsel

Läs mer om certifierad biogödsel