Regelverk som styr

Råvaruval påverkar hur biogödseln får användas

För att undvika spridning av smittor finns det lagkrav på förbehandling av vissa substrat eller efterbehandling av biogödsel för att få sprida den på åkermark. Vad gäller andra oönskade ämnen finns ingen separat lagstiftning att luta sig mot utöver de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Dessa aspekter ingår dock i certifieringssystemet för biogödsel, SPCR 120, både avseende råvaror som kommer in till anläggningen och biogödsel som lämnar den.

Olika uppköpare av lantbrukets produkter ställer vanligen krav på att biogödsel ska vara certifierad enligt SPCR 120. Men det kan också finnas fler krav, exempelvis på karenstider, för att ytterligare minska risken för smittspridning eller påverkan från oönskade ämnen.

 

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted