Om webbplats Biogödsel

På denna webbplats finns bland annat information om vad biogödsel är, hur det används, vilken effekt det har och vilka regelverk som styr. På webbplatsen finns även en länk till kontaktuppgifter till biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel, vilka mängder certifierad biogödsel som produceras och vad biogödseln innehåller.

Webbplatsen togs fram under 2015/2016 med stöd av en referensgrupp med representanter från LRF, Greppa Näringen (Jordbruksverket), SYSAV, Kristianstad Biogas, Göteborg Energi och Swedish Biogas International (numera Gasum). Textbearbetningen är gjord av Anna Hansson, Lillgårdens Konsult.

Ägare och finansiering

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Våra 400 medlemmar är främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. Avfall Sverige är ägare till branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel - Certifierad återvinning.

Läs mer om Avfall Sverige.

Webbplatsens syfte

Syftet med webbplatsen är att samla information om biogödsel för att enklare nå ut till lantbrukare, rådgivare, media, avfalls- och biogasbranschen och andra i omvärlden med relevant information om biogödsel.

Policy för denna webbplats

Webbplatsen är en digital informations- och kunskapsbank som förmedlar saklig och neutral information. Alla faktatexter på webbplatsen är skyddade genom lagen om upphovsrätt. Om informationen används ska källan tydligt anges. Bilder får inte kopieras fritt utan tillstånd från utgivaren. Avfall Sverige ansvarar för innehållet i de texter som finns publicerade på webbplatsens sidor. Däremot tar organisationen inte ansvar för innehållet i det material som besökare kan nå via länkar som hänvisar till andra webbplatser. Ansvaret för innehållet på dessa webbplatser ligger på respektive utgivare.