Vad säger rådgivningen?

Line Strand är växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och arbetar med frågor som rör biogödsel.

Vad säger du som rådgivare om en lantbrukare börjar fundera kring biogödsel?

Vad kul! Det vi börjar undersöka är var närmsta anläggning finns eftersom det är mycket volymer som ska transporteras. Jag tycker det är positivt att de tänker i de banorna och att de vill utveckla sin produktion.


Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att använda biogödsel i sin produktion? Vilket väger tyngst?

Fördelarna är att du får oftast en välbalanserad gödsel med mikronäringsämnen som du inte får i en traditionell gödsel och att den kommer i löst form. Biogödseln är lättillgänglig och tränger ned lätt i jorden. Nackdelarna, eller farhågorna, är oftast kring markpackning vid spridningen, eftersom det ökar körningen på fältet, vilket kan påverka. Det beror lite på hur odlingen ser ut och gårdens förutsättningar. Det är alltid bra att kolla med din rådgivare om vad som kan fungera bäst.


Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren?

Det har ju kommit till fler anläggningar och nu finns det en större geografisk spridning, vilket ökat tillgång och därmed efterfrågan. Intresset är väldigt stort bland ekologiska producenter men det är tydligt att fler hör av sig och visar intresse.


Hur tror du att utvecklingen kommer se ut de kommande åren?

Trenden är att tillgången på biogödsel ökar. Så länge det finns en produktion och produkt som är bra så kommer det även finnas användare. Jag tror att ju mer vanligt det blir med biogödseln desto mer ökar intresset för det.


Vilka är dina bästa tips till lantbrukare som är nyfikna på biogödsel?

Växtodlingsgårdar som inte haft djur på gården på länge tycker jag ska vara särskilt intresserade, just för de lättillgängliga näringsämnena. Det är också bra om det finns en brunn eller bassäng så att man har möjlighet att ta emot biogödsel och att man tittar på avståndet till närmsta anläggning. Det är väl grundförutsättningarna och därefter kan man tillsammans med sin rådgivare undersöka vilka lagringsutrymmen man har tillgång till och var i växtföljden biogödseln passar bäst.

Foto: Anne Helgesson