Vad säger livsmedelsindustrin om biogödsel?

Branschföreträdare och intressenter

Branschföreningar och uppköpares syn på biogödsel beror på vilka råvaror som rötas i biogasanläggningen. Idag godkänns biogödsel från anläggningar som är certifierade enligt SPCR 120 av t ex LRF Mjölk, Svenska Kvarnföreningen och Svensk Fågel liksom uppköpare som Nordic Sugar och Lantmännen, beroende på kontrakt.

IP Sigill

IP Sigill godkänner SPCR 120 certifierad biogödsel under vissa förutsättningar. För spridning finns tilläggskrav på kadmiumbalans för att säkerställa att inte nivån ökar i marken. Biogödsel/rötrester som används ska vara kvalitetssäkrade enligt SPCR 210 och får endast användas vid odling av spannmål, potatis och konservärt. Principen är att inte tillåta rötrester i sådant som inte upphettas innan konsumtion. Alltså är det inte heller tillåtet i grovfoder till djur. Undantag från kravet om kvalitetssäkring gäller för biogödsel från enbart stallgödsel och skördeprodukter från växtodling. Produktspecifikation ska finnas som innehåller uppgifter om innehåll av växtnäring och garantier gällande halter av metall och andra föroreningar.

Lantmännen

Biogödsel som uppfyller kraven enligt SPCR 120 får användas i standardsortimentet enligt Lantmännens restproduktpolicy. Systemet ska omfatta arbetssättet i hela produktionsprocessen fram till leverans och spridning av slutlig produkt. Att detta sker på ett korrekt sätt ska verifieras av ackrediterad tredje part enligt SS-EN 45011/45012.

Mottagaren av restprodukten ska försäkra sig om att denna är certifierad genom att erhålla ett godkänt verifikat från leverantören av den aktuella restprodukten. 

Övrig spannmålshandel

Inom övrig spannmålshandel får certifierad biogödsel oftast användas i bassortimentet.