En del av det naturliga kretsloppet

Matavfall

Matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted

Mer än 200 av Sveriges kommuner har ett insamlingssystem för källsortering av matavfall och fler är på gång att införa detta.

2013 gick 31 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger till biologisk återvinning och den allra störa delen behandlades genom rötning.

Matavfall som är källsorterat kan t ex bestå av frukt, grönsaker, mejeriprodukter, kaffe och te, rått kött, charkuterivaror, fisk, ägg och bröd. Insamlingspåsen som matavfallet slängs i kan vara tillverkad av papper eller plast och avskiljs tillsammans med annat eventuellt oönskat material som t ex grus, benbitar och övriga synliga föroreningar i den förbehandling som görs av matavfallet innan det går till biogas- och biogödselproduktion.

Matavfallet förbehandlas innan det används i biogasprocessen genom t ex finfördelning och hygienisering (upphettning och avdödning av eventuella smittor).

Ska biogödsel som innehåller källsorterat matavfall från hushåll användas i ekologisk produktion ska insamlingssystemet vara godkänt av Jordbruksverket. Läs mer om detta i avsnittet om "Ekologisk produktion".

Läs mer:

Läs mer om insamling av källsorterat matavfall på Avfall Sveriges webbplats