Checklista för dig som funderar på biogödsel

Här har vi listat några punkter som du som är nyfiken bör tänkta på när du funderar kring biogödsel. Några är enklare att bocka av medan några kräver lite mer eftertanke.

  • Närhet till biogas anläggning, inte mer än 30 km för konventionell gödsel, kanske 50 km för ekogödsel. Beror på näringsinnehåll och fraktkostnad. Ny teknik kan göra biogödsel med lägre vatteninnehåll intressantare även på längre avstånd.
  • Klarar vägar tankbil med krav på större svängradie än vanlig bil med släp?
  • Finns plats att komma till brunn och om det behövs kunna vända/backa?
  • Hur ser möjligheten ut att ta emot året runt? Det kan ge fördelar och säkrare tillgång.
  • Fundera på vinterväglaget. Finns det backar och lutningar som kan ge problem?
  • Planera eventuell ny brunn utifrån bästa läge för spridning och transport, det kan gynna båda parter och minskar interntransporter på gården.
  • Kan det vara aktuellt att leverera flyt/fastgödsel till biogasanläggning och få biogödsel i retur? I kombination med satelitbrunnar kan det vara mer intressant.
  • Räkna med att det kommer att bli mindre volym att hantera med ny teknik som kommer, fungerande avvattning minskar volymen att hantera.