Vem gör vad?

Jordbruksverket

Ansvarar för:

 • Lantbrukets miljöpåverkan
 • Spridningsregler, lagring, spridningsarealer m m
 • Godkänner insamlingssystem för hushållsavfall där biogödseln ska användas i ekologisk odling
 • Godkänner anläggningar som hanterar animaliska biprodukter
 • Tolkar ABP-lagstiftningen, bl a genom att publicera föreskrifter
 • Jordbruksverket är kontrollmyndighet för biogasanläggningar och återförsäljare
 • Greppa Näringen – miljörådgivning till lantbruket

Länsstyrelsen

Ansvarar för:

 • Tillståndsmyndighet för lantbruket
 • Länsstyrelsen är kontrollmyndighet över transporter av biogödsel och stallgödsel

Naturvårdsverket

Ansvarar för:

 • Avfalls- och avloppsfrågor

Kommunerna

Ansvarar för:

 • Kontrollmyndighet över hanteringen av naturgödsel i primärproduktionen och generellt över användningen av organiska gödningsmedel

Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner.

Ansvarar för certifieringssystemet Certifierad återvinning av biogödsel, SPCR 120.

 

Bildkälla: Bioenergiportalen.se