Matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger

Mer än 200 av Sveriges kommuner har ett insamlingssystem för källsortering av matavfall och fler är på gång att införa detta.

2013 gick 31 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger till biologisk återvinning och den allra störa delen behandlades genom rötning.

Matavfall som är källsorterat kan t ex bestå av frukt, grönsaker, mejeriprodukter, kaffe och te, rått kött, charkuterivaror, fisk, ägg och bröd. Insamlingspåsen som matavfallet slängs i kan vara tillverkad av papper eller plast och avskiljs tillsammans med annat eventuellt oönskat material som t ex grus, benbitar och övriga synliga föroreningar i den förbehandling som görs av matavfallet innan det går till biogas- och biogödselproduktion.

Matavfallet förbehandlas innan det används i biogasprocessen genom t ex finfördelning och hygienisering (upphettning och avdödning av eventuella smittor).

Ska biogödsel som innehåller källsorterat matavfall från hushåll användas i ekologisk produktion ska insamlingssystemet vara godkänt av Jordbruksverket. Läs mer om detta i avsnittet om "Ekologisk produktion".

Bildkälla: Avfall Sverige. Foto: André De Loisted

Läs mer:

Läs mer om insamling av källsorterat matavfall på Avfall Sveriges webbplats