Vad säger forskningen?

Vi fick en pratstund med Eva Salomon på RISE som forskar på bland annat biogödsel.


Hur har utvecklingen sett ut för biogödsel de senaste åren?

Statistiska Centralbyrån, SCB, gör regelbundna gödselmedelsundersökningar. De väljer ut ett antal lantbrukare som får rapportera hur de gödslar. Ofta handlar det om stallgödsel men de frågar också om de använder något specialgödselmedel. Det SCB har märkt är att fler och fler använder biogödsel, det är tydligt att det ökar. Det är en större användning och det är kul.


Vad är din ingång som forskare i ämnet?

Jag har jobbat med organiska gödselmedel länge nu, i ca 25 år. Vårt fokus har hela tiden varit på att använda växtnäringen från gödseln till växtodlingen, att få till en hantering som tätar kretsloppet i växtnäringskedjan.


Vad forskas det på i dagsläget?

Mitt fokus är att hitta win-win-effekter för de olika delarna i kretsloppet på gården. Just nu undersöker och arbetar vi med två gårdar som har egen biogasanläggning och där är vi intresserade av utnyttjandet av kväve och fosfor till växtodlingen. Vi vill att de ska ha så bra effekt och utnyttjande som möjligt.


Vad tror du om framtiden för biogödsel? Hur ser utvecklingen ut?

Lantbrukare som använder biogödsel har ett intresse i frågan. Det är viktigt att få fram biogödsel med högt kväveinnehåll. Lantbrukare som lånar ut sin gödsel för rötning vill gärna ha tillbaka mer växtnäring än de levererar in, men det finns alltid risk att någon förlorar. Det finns samrötningsanläggningar som arbetat fram ett kompensationssystem i form av ekonomisk kompensation eller ökad volym av gödsel. Kan vi tillsammans arbeta med kunskapsutbyte och få till ett högt kväveinnehåll och en garanti för gödseln hoppas vi att efterfrågan på biogödsel fortsätter att öka.

Foto: Staffan Claesson