Möjligheter till nya gödselprodukter

I en förstudie undersöks möjligheterna att producera nya gödselprodukter baserade på rötrester från biogasproduktionen. Rapporten beskriver nya forskningsresultat, ny teknik samt tips från Europeiska projekt som arbetar med liknade frågeställningar. Rapporten är skriven av Sara Bergström Nilsson

04 Feb 2020