Rötrest i hydroponisk odling

Rötrest från biogas kan nyttjas på fler sätt än i traditionell växtodling. I en ny studie av Liang mfl (2023) har man använt rötresten som lösning i hydroponisk odling av sallad.

Rötrestens höga koncentration av ammoniumkväve och kalium gör att den lämpar sig bra som substrat för hydroponisk odling. Ursprungsubstratet för rötresten var mestadels svingödsel men även rest från reningsverk och kogödsel. Man mättade rötresten med koldioxid för att den skulle stabilisera pH:t så näringsämnena skulle vara lättillgängliga för grödan.

Vanligtvis används artificiella lösningar i hydroponisk odling, i denna studien har man jämfört rötresten med Hoagland-Arnon som är en vanligt förekommande artificiell hydroponisk lösning. Skördemässigt var avkastningen av sallad densamma mellan rötresten och den artificiella lösningen. Nitrathalten i salladen som hade odlats i rötresten hade 55 % lägre nitrathalt vilket är bra för kvalitén och mat säkerheten. Det mest intressanta är att rötresten blir 150 dollar billigare per m3 att använda vilket blir mycket pengar i slutändan. Om den hydroponiska odlingen skulle bli större i Sverige i framtiden skulle detta kunna bli en avsättning för rötrest under vintern när den ej kan spridas i fält.       

 

Länk till studien: Biogas slurry purification-lettuce growth nexus: Nutrients absorption and pollutants removal - ScienceDirect

07 Jun 2023